Phòng kiểm soát vật tư

Chúng tôi có Phòng Tiếp thị, Phòng Thiết kế, Phòng Sản xuất, Phòng Đào tạo và Trung tâm Hỗ trợ Thiết bị Vật tư, Trung tâm R&D và Trung tâm Kế hoạch. Chúng tôi có thế mạnh phát triển thiết bị máy móc thiết kế và sản xuất bàn chải đánh răng.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)